Foder

Hunden har olika näringsbehov under olika livsstadier. Det viktiga är att ge hunden ett näringsriktigt helfoder som uppfyller hundens krav på näring och sammansättning.
Vid byte från valp- till vuxenfoder, som görs när valpen är ca 10 månader, låt övergången ta lång tid, gärna ett par månader, då valpen ännu inte hunnit växa klart. Detta gäller även mage och tarm.

Våra hundar äter Essential Foods, då det har något som passar alla, från valp till senior samt den känsliga hunden.
Våra valpar är uppväxta på Essential Beginning small breed och de vuxna hundarna äter Estate Living och Nautical Living.

Vid olika tillfällen och av olika anledningar kan hunden behöva tillskott i form av olja. Våra hundar får Nutrolin.

Andra bra produkter att ha hemma vid tillfällig diarré eller kräkningar är;
Vätsekeersättning, antingen färdigblandat eller som pulver
Magpasta; exempelvis Pro-kolin eller Diarsanyl
Skonkostfoder, som blötmat