Småskalig uppfödning av Bichon Havanais i hemma miljö. Vår målsättnign är att ha en till två kullar om året.

Sedan starten, 2021, har Flor De Linnea haft 2 kullar.